ГОЛОВНА‎ > ‎

ВІДКРИТІ ДАНІ

http://kadetu.tulchin-licey.net/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/zagalna-informacia-pro-koznomu-ob-ektu-komunalnoie-vlasnosti

https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/informacia-pro-finansovij-stan-sodo-koznogo-ob-ekta-komunalnoie-vlasnosti

https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/informacia-pro-kerivnictvo-koznogo-ob-ekta-komunalnoie-vlasnosti


https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/mereza-ta-kontingent-ucniv


https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/kadrove-zabezpecenna-skoli--licej


https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/materialno-tehnicne-zabezpecenna


https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/informacia-aka-rozmisena-na-edinomu-veb-portali-vikoristanna-publicnih-kostiv
k
https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/on-lajn-skarga-sodo-nedostovirnosti-ta-obo-neaktualnosti-informaciiehttps://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/zvit-direktora-skoli-licej


https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/golovna/opriludnenna-informaciie-pro-dialnist-navcalnogo-zakladu/monitoring-akosti-znan