Зразки заяв

          ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

                                                                    ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                     

                                                                               Заступнику директора - 
начальнуку управління освіти і науки
Департаменту гуманітарної політики
 Вінницької обласної державної адміністраці
В. Буняку

 

                                                                                     Прізвище, ім′я, по батькові особи, що

                                                                                     просить про клопотання

                                                                                   __________________________________

                                                                                    Проживаю за адресом :

                                                                                   __________________________________

                                                                                   

                                                                                   (номер мобільного телефону заявника)

 

 

                                                         Заява

 

     Прошу Вас клопотати щодо навчання мого

сина,/ дочки__________________________________, у

Тульчинській загальносвітній школі І-ІІІ ступенів-ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради , у зв′язку з тим, що

 1). У нашій області немає навчального закладу військово-спортивного спрямування;

 2). У військовий ліцей, який знаходиться у нашій області не приймають на навчання після 7 класу;

  3). Мій старший син навчається (навчався) у даному ліцеї;

  4). У зв′язку з переїздом;

  5). У зв′язку з тим, що син бажає навчатися у центральній Україні ;

  6). (Інші причини)

  при умові успішного складання вступних іспитів.

 

 

 

Дата ________________                                                                Підпис_________________

 

 

 

  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Директору Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

 Хлівнюку М.М. 

 

Батька

                                                            -------------------------------------------------------

 

Матері

                                                             ------------------------------------------------------

 

                            які мешкають за адресою:

                                                          --------------------------------------------------------

                                                           --------------------------------------------------------

дом. тел.___________________

роб. тел.___________________

моб. тел.___________________

 

 

 

З А Я В А

 

 

 

Прошу допустити мою дитину _____________________________________________

                                                          (П.І. дитини)

до  участі  у  конкурсних  випробовуваннях  до   школи - ліцею        до _____класу.

З Правилами конкурсного прийому до ліцею та процедурою проведення конкурсних випробувань ознайомлений.

 

 

                  ___________                                                           ______________

                      (дата)                                                                (підпис)

 

 


Директору Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

  Хлівнюку  М.М. 

 

Батька

                                                            -------------------------------------------------------

 

Матері

                                                            ------------------------------------------------------

 

                            які мешкають за адресою:

 

 

дом. тел.___________________

роб. тел.___________________

моб. тел.___________________

 

З А Я В А

 

 Прошу зарахувати за результатами конкурсного прийому     мого (мою) сина (доньку)_________________________                                                        

 до _____ класу       Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП. 

Зі Статутом та умовами навчання у школі-ліцеї ознайомлений (на). Зобов’язуюсь створити належні умови для навчання (відповідно Закону України "Про Освіту"), забезпечити дитину канцелярськими  приладдями, зошитами, необхідними навчальними посібниками, шкільною формою та спотривною формою   з емблемою ліцею, взуттям,

   Мені повідомлено про те, що у випадку неодноразових порушень Статуту та внутрішнього розпорядку ліцею, при отриманні оцінок початкового рівня за рішенням педради моя дитина буде відрахована з ліцею згідно Статуту школи - ліцею, затвердженого Вінницькою обласною радою.

 

 

                  ___________                                                           ______________

             (дата)                                                                (підпис)