https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/pamatka-dla-batkiv/vstupni-ispiti
https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/pamatka-dla-batkiv/metodika-provedenna-vstupnih-ispitiv  
 
https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/pamatka-dla-batkiv/umovi-prijomu-perelik-dokumentiv
https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/pamatka-dla-batkiv/rozklad-zahodiv-so-do-vstupu-abiturientiv
             

https://sites.google.com/a/tulchin-licey.net/dolrld/pamatka-dla-batkiv/perelik-vprav-ta-normativiv-z-fizicnoie-pidgotovki


http://kadetu.tulchin-licey.net/pamatka-dla-batkiv/zrazki-zaav
http://kadetu.tulchin-licey.net/pamatka-dla-batkiv/pravila-konkursnogo-prijomu