ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕЇСТА

Права та обов'язки ліцеїста

(витяг зі статуту ліцею)

3.23. Ліцеїсти відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та розпорядку дня залучаються до робіт із самообслуговування, різних видів іншої суспільно корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання Державних санітарних правил та норм. Для здійснення безпечного проживання та навчання ліцеїстів, контролю за виконанням розпорядку дня школи-ліцею, забезпечення перепускного режиму з метою запобігання проникнення на територію закладу сторонніх осіб, підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень і майна, для своєчасного вживання заходів щодо запобігання правопорушень, а також для виконання інших обов'язків організації повсякденного життя й діяльності закладу призначається добовий наряд, очолюваний черговим школи-ліцею. Склад добового наряду визначається наказом директора школи-ліцею «Про організацію службової та повсякденної життєдіяльності у Комунальному закладі «Тульчинська загальноосвітня школа II-III ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради»» на навчальний рік. Особи добового наряду виконують свої обов'язки згідно з Правилами внутрішнього розпорядку та відповідними інструкціями. 9 Відволікання ліцеїстів під час занять для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання та виховання, забороняється.

4.6. Ліцеїст має право на:

- доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти; - вибір профілю, предметів варіативної частини навчального плану, спеціальних курсів, факультативів, позакласних занять;

- коригування семестрового балу та оцінки за державну підсумкову атестацію; користування навчальною, матеріально-технічною, культурно- спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею; - безпечні й нешкідливі умови навчання, самообслуговування та суспільно корисну працю, до якої вони залучаються;

- вільне висловлювання поглядів, переконань;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, які проводяться як у ліцеї, так і за її межами;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- участь в органах громадського самоврядування;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, від дій офіцерів, вихователів, педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність. Інші права визначені правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.7. Ліцеїст зобов'язаний:

- твердо знати, сумлінно виконувати вимоги Статуту, Кодексу честі ліцеїста та Клятви ліцеїста;

- оволодівати знаннями в обсязі не меншому, ніж це визначено Державними стандартами;

- вивчати військову справу і готувати себе до військової служби;

- активно працювати на заняттях, самостійно виконувати навчальні завдання;

- бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків самому та утримувати від них товаришів;

- брати активну участь у різних видах суспільно корисної праці;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися правових та моральних норм;

- дотримуватися розпорядку дня;

- бути завжди охайно одягнутим, підтягнутим, утримувати в чистоті одяг та взуття;

- завжди вести себе з гідністю, скромно, благородно, з повагою ставитись до оточуючих людей;

- дотримуватися правил особистої гігієни. Інші обов'язки встановлюються правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

4.8. Ліцеїсту забороняється вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити, грати в азартні ігри, вживати брутальні вирази, принижувати гідність товаришів. Такі дисциплінарні порушення вважаються грубими. Правила поведінки визначені правилами внутрішнього розпорядку школи- ліцею.