Методоб'єднання вихователів 29.12.2018 ІІІ засідання

Тема:"Потреба у здоровому способі житя як ознака компетентної особистості"

Зміст роботи:

1. Обговорення проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту". Ткачук О.В.

2. Формування здоров'язбережувальної компетентності як соціально- педагогічна проблема. Бондар Н.І.

3. Форми та методи профілактики тютюнопаління, алкоголізму та вживання наркотичних речовин. Омельченко Л.Ж.

4. Аналіз роботи педагогів, які атестуються. Ткачук О.В.

5. Обговорення відкритих виховних заходів. Члени МО