Відкритий урок на тему

"Енергозбереження в житті людини"

Мета: сприяти формуванню в учнів знань про екологічні проблеми, проблеми енергозбереження; привернути увану до факторів енергетичної кризи, сформувати в учнів уявлення про альтернативні джела енергії та спроби економії ресурсів;

продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: представляти міні-дослідження, закріпити знання учнів про екологічну безпеку, та альтернативні джерела інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх ідей, захисту своєї позиції, формування проблемних запитань;

продовжити формування світогляду учнів, розвиток мовлення, виховувати екологічно спрямоване мислення, дбайливе ставлення до природи та до себе; вміння працювати групами, прагнення до збагачення знань, уміння захищати свої думки; викликати почуття причетності у вирішенні екологічних та оздоровчих проблем своєї громади.

Тип уроку: захист учніських проектів.

Відкритий урок

Тема: Осип Турянський

"Поза межами болю"

Відеоурок на тему

"Голодомор 1932-1933 роки"

ВІДКРИТИЙ УРОК З ОСНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У 10 КЛАСІ

Тема: Інженерні споруди, що призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

Мета:

- освітня: ознайомити учнів з основними видами захисних споруд,

з правилами поведінки в сховищах і протирадіаційних укриттях в умовах надзвичайних ситуацій;

- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити і діяти в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій;

- виховна: виховувати в учнів культуру безпеки життєдіяльності та почуття необхідності надання допомоги собі і оточуючим людям.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою та інформаційно-цифровою, вміння вчитись впродовж життя, екологічна грамотність і здорове життя ,

здоров′язбережувальна компетенція .

З ЗАВДАННЯ УРОКУ :

  • розглянути, що таке захисні споруди та їх призначення ;

  • з’ясувати їх класифікацію та види ;

  • ознайомитися з особливостями різних;

  • видів захисних споруд ;

  • з’ясувати загальні вимоги до захисних споруд ;

  • вивчити порядок заповнення та правила перебування в захисних спорудах;

  • навчитись складати пам’ятку: «Правила поведінки в захисних спорудах»

Учні мають знати:

- поняття: «Протирадіаційні укриття», «сховища», «щілина відкрита і перекрита»;

«захисні споруди».

Учні повинні вміти:

- знати правила поведінки в сховищах, чітко і вміло діяти в випадку , якщо станеться

надзвичайна ситуація і потрібно буде перебувати у захисній споруді.

Учні повинні засвоїти терміни і поняття:

- укриття найпростішого типу, протирадіаційні укриття, сховища.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: мультимедійна дошка, ПЕОМ, фільм "Дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій", ілюстративний і дидактичний матеріал.

ВІДКРИТИЙУРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 10 КЛАСІ /УРОК №54 21.11.18/

Розділ: Легка атлетика

Тема уроку: Подальше вдосконалення техніки виконання вправ загально фізичної підготовки з акцентом на розвиток сили, силової витривалості, витривалості, спритності, швидкісно-силових якостей та координаційних здібностей.

Завдання: 1. Навчати технічно правильно виконувати рухові дії та вимагати щоб учень міг словесно розповісти як правильно виконувати дану вправу.

2. Сприяти розвитку основних рухових якостей та морально-вольових рис характеру.

3. Мотивувати учнів та виховувати інтерес до занять фізичною культурою, почуття необхідності розвивати фізичні якості та вдосконалюватись фізично. Сприяти осмисленню необхідності набуття вмінь і навичок для подальшого росту рівня фізичної підготовленості.

Місце проведення: Спортивний зал

Урок з біології на тему:

"Тварини червоної книги України"

Цілі уроку: показати учням необхідність охорони тваринного світу; ознайомити їх з різними формами охорони тварин.

Обладнання й матеріали: таблиці «Рідкісні тварини, занесені до Червоної книги», карта України, картки «Червона книга України», фотографії та малюнки видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Базові поняття й терміни уроку: екологічне мислення, раціональне природокористування, Червона книга, природоохоронні території, заповідники, екологічний моніторинг, національні природні парки, заповідно-мисливські господарства, заказники, пам’ятки природи, реакліматизація, зоологічні музеї.

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

“То був страшний навмисний голод”

Тема: Голодомор 1932-1933рр в Україні як геноцид (мовою документів та через твір В. Барки «Жовтий князь»)

Завдання заняття:

- ознайомившись з матеріалами різних джерел: документами, спогадами очевидців, художніми творами В.Барки «Жовтий князь», визначати причини, масштаби та наслідки голоду 1932-1933рр.;

- розвивати навички аналізу і порівняння, уміння працювати зі змістом літературних творів та офіційних документів;

- усвідомити масштаби трагедії народу через трагедію окремої людини того часу;

- виробити ставлення до штучного голоду як геноциду українського народу.

Ключові поняття заняття: геноцид, голодомор, хлібозаготівлі, еміграція, мартиролог, роман-хроніка

Розробка відкритого уроку

з інформатики в 10 класі

з теми:

"Робота з інформаційними джерелами.

Пошук інформації, яка необхідна для виконання проекту"

Мета:

ü навчальна: сформувати алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті; навчити обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті; здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

ü розвивальна: розвивати світоглядні уявлення про роль інформаційних технологій у сучасному світі, логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів;

ü виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм.

учителя інформатики

Чорнопиского Миколи Васильовича

Розробка відкритого уроку

з англійської мови у 6 класі

з теми:

«FOOD. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ»

Мета : удосконалювати вміння вимовляти, читати, розуміти та розпізнавати

вивчені ЛО з теми « Продукти харчування » під час читання та на слух та

вживати її в усних висловлюваннях, ставити запитання загального типу;

продовжувати формувати навички розуміння тексту на слух; навички

діалогічного мовлення та читання; розвивати мовну здогадку й мовленнєву

реакцію учнів, слухову і зорову пам’ять, увагу і мислення, пізнавальні

здібності, виховувати бажання дотримуватись здорового способу життя,

культуру спілкування; поглибити знання та сприяти зацікавленості у

розширенні своїх знань у вивченні англійської мови.

Тип уроку: урок – розвиток навичок аудіювання та говоріння.

Обладнання: підручник, малюнки із зображенням продуктів харчування, слайдові презентації з теми, відео фільм, відео ролик – пісня, картки.

учителя англійської мови

Кристофович Тетяни Борисівни

Відкритий урок із зарубіжної літератури у 7 класі.

Тема. Джеймс Олдрідж. Оповідання «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю англійського письменника Джеймса Олдріджа; вчити аналізувати художній текст за ключовими епізодами, зупиняючись на деталях; підтверджувати думку прикладами із твору; вдосконалювати навики текстологічного аналізу твору; розвивати усне зв'язне мовлення учнів; формувати в учнів вміння переборювати складні ситуації; навчити проявляти уважність і турботу

Методи і прийоми: бесіда, робота за текстом, робота в парах, робота в групах, гра «Дерево рішень», робота на картках.

Обладнання: портрет Дж. Олдріджа, виставка книг пригодницького жанру англомовних письменників, мультимедійна презентація, підручники, роздатковий матеріал, таблиця «Сітка Елвермана», колаж «Щасливі миті із життя моєї родини», макет дерева до гри «Дерево рішень».

про рідних та близьких людей.

Тип уроку: комбінований з елементами розвитку мовлення.