Хлівнюк 

Микола Миколайович


Телефон   (04335) 2-22-82

Е-mail:       tulchin-licey2015@ukr.net  12.03.1985 р.н., освіта вища, закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського в 2008 році, за фахом «вчитель хімії, біології та основ екології», має кваліфікаційну категорію «вища категорія »,Одеську Військову академію у 2018 році


Стаж роботи за спеціальністю: 10  років.

Стаж роботи на посаді директора: 8 роки.

Призначений на посаду директора: розпорядженням голови Вінницької обласної Ради від 14.08.2013р.№ 206.


Професійна характеристика

       Хлівнюк Микола Миколайович – керівник з високим рівнем професіоналізму, творчий педагог. Якісний рівень управлінської культури директора  школи-ліцею Хлівнюка М.М. характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створенням у колективі сприятливого соціально-психологічного клімату, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності педагогів, колегіальним підходом до управління школою, широким спектром використання сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку школи-ліцею, що грунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

   Микола Миколайович здатний правильно визначити пріоритетні напрямки розвитку  школи-ліцею. Добре  знає освітні нормативні документи, найефективніші шляхи та засоби розв'язання шкільних проблем, шляхи відродження національної культури й виховання національної свідомості учнів.   .Володіє технологією управління, методикою педагогічного аналізу, методикою колективного творчого виховання. Має  чітке уявлення про мету й завдання освіти, структуру й функцію управління. Обізнаний з основними шляхами реформування освіти.  Уміє організувати самоуправління, створити умови для співпраці, планувати роботу, приймати педагогічні й управлінські рішення, стимулювати працю педагогів.

    Саморозвиток і використання нових методів для вирішення проблем, постійна мотивація педагогів та здобувачів освіти, підвищення самостійності і відповідальності, знаходження нових шляхів ефективної співпраці характерні для його діяльності. Основу педагогічного авторитету Хлівнюка М.М. складають висока компетентність, педагогічна майстерність, творчість

       Спільно з педагогічною радою школи-ліцею визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи-ліцею, приймає рішення про програмове планування її роботи, забезпечує умови для реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правових актів Президента України, кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України.

  Здатний підтримувати партнерський, рівноправний стиль відносин між учасниками освітнього процесу. Основу педагогічного авторитету Хлівнюка М.М. складають висока компетентність, педагогічна майстерність, творчість.

    Унаслідок компетентності та творчого підходу до справи Хлівнюк Микола Миколайович забезпечує вміле, висококваліфіковане управління освітнім процесом, контрольно – аналітичною діяльністю, забезпечує розумне поєднання контролюючих та інструктивних методичних функцій, надає методичну допомогу тим вчителям, хто її потребує, ділиться власним досвідом. у 2019 році на базі  школи-ліцею було проведено семінар заступників директорів шкіл – інтернатів області з теми: «Реалізація національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей: стан і перспективи».

    Під керівництвом Хлівнюка М.М. впроваджується система різнобічних заходів щодо раціонального використання енергії та впровадження енергозберігаючих технологій, вдосконалення інформаційних технологій для підвищення якості навчання та життєдіяльності школи, в умовах карантинних обмежень ефективно організована дистанційна форма навчання здобувачів освіти, здійснюється функціонування ефективного органу шкільного врядування, забезпечується участь у розбудові закладу всіх зацікавлених сторін: педагогічного, батьківського колективів, та колективу ліцеїстів, спільне бачення адміністрацією і громадою майбутнього ліцею, активна участь закладу в реалізації різноманітних проектів та ініціатив, збереження традицій закладу, виховання любові до рідної школи, краю, Батьківщини, що сприяє розвитку ідентичності ліцею. Як керівник закладу Хлівнюк М.М. прагне до більш глибокого розуміння очікувань та вимог ліцеїстів та їх батьків, щоб на основі цього формувати довгострокове бачення потреб держави.

     Неухильно дотримується професійної етики спілкування. Забезпечує здорові та безпечні умови праці, навчання, виховання. Стосунки будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості. Має стійку громадянську позицію.

    Особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, чим заслуговує авторитет серед ліцеїстів, їх батьків, працівників школи.

       Керівник дотримується в роботі дисципліни, вдало делегує повноваження, розподіляє відповідальність між всіма членами в колективі.  

  Хлівнюку Миколі Миколайовичу властива висока демократичність при прийнятті важливих управлінських рішень.

  За  ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки у 2019 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України, у 2020 році нагороджений Почесною Грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради.