Методика проведення вступних іспитів

Медогляд.

Медичний огляд кандидатів проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України (наказ Міністра оборони України від 14.08.09 р. № 402) медичними працівниками ліцею .

 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання у ліцеї і подальшого оволодіння ними обраної військової спеціальності.

 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає:

оцінку військової направленості,

оцінку рівня нервово-психологічної стійкості,

оцінку здатності до навчання,

оцінку рівня інтелектуального розвитку і вмотивованості до навчання.

 

Вивчення індивідуальних психологічних якостей з наведених розділів здійснюється фахівцями відділення виховної роботи ліцею шляхом групового психологічного обстеження з опитувальниками й тестами, затвердженими начальником Головного управління кадрової політики МО України.

 

При психологічному обстеженні, відповідно до кількості отриманих балів визначаються такі рівні:

придатний до навчання в I чергу;

придатний до навчання у II чергу;

умовно придатний до навчання;

не рекомендований до навчання в ліцеї.

Перші 3 рівня враховуються при конкурсному зарахуванні кандидатів в ліцей.Вступний іспит з історії України.

Абітурієнт повинен показати : знання історичних подій,  розуміння історичної термінології, встановлювати послідовність і тривалість історичних подій, орієнтуватись в історичному просторі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, порівнювати однорідні події та явища, аналізувати зміст історичної карти, встановлювати синхронність подій у межах курсу.

Максимальна кількість балів - 12 балів.

  

Вступний іспит з української мови.

Іспит з української мови передбачає перевірку знань вступників з орфографії та пунктуації.

Перевірці підлягають:

вміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до правил пунктуації;

вміння правильно оформляти роботу.

Максимальна кількість балів - 12 балів.


Вступний іспит з математики.

Іспит з математики передбачає перевірку знань вступників з алгебри та геометрії

Перевірці підлягають:

вміння розв'язування задач та теоретичних знань з математики;


Максимальна кількість балів - 12 балів.


Вступний іспит з іноземної мови.

Іспит з іноземної мови передбачає перевірку знань вступників з орфографії та пунктуації.

Перевірці підлягають:

вміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до правил пунктуації;

вміння правильно оформляти роботу.

Максимальна кількість балів - 12 балів.


На іспити відводиться одна академічна година

Вступний іспит з фізкультури.

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і оцінюється як «залік» або «незалік»

Всі вправи приймаються протягом одного дня.

Для виконання вправи надається одна спроба.

Форма одягу: спортивна.

Залік рівня фізичної підготовленості визначається в разі отримання вступником не більше однієї незадовільної оцінки за виконання встановлених нормативів.

У разі отримання оцінки «незалік» кандидат отримує загальну оцінку «незадовільно» і відраховується з числа кандидатів для вступу у ліцей.