1. Цей порядок розроблений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв ,ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2021 року № 220, відповідно до Статуту Комунального закладу «Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради» затвердженого рішенням 19 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 19.05.2017 № 3572.2. Цей Порядок визначає механізми:

- зарахування осіб (далі – учні/ліцеїсти) до Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької Обласної Ради (далі – школа-ліцей)

- відрахування учнів/ліцеїстів із ліцею;

- переведення ліцеїстів.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

- вільні місця - місця, на які може бути зараховано учня/ліцеїста у межах спроможності школи-ліцею та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про повну загальну середню освіту";

- вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття спеціалізованої освіти військового спрямування одночасно зі здобуттям базової та/або профільної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі, у формі заліку або тестування на комп'ютері;

- вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі школи-ліцею;

- рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання до школи-ліцею, що формується відповідно до цього Порядку та правил прийому до школи-ліцею;

- спроможність школи-ліцею - максимальна кількість ліцеїстів, яким школа- ліцей у межах навчального року може забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти за денною формою навчання;

- успішне складання вступних випробувань - складання вступником вступних випробувань із результатами 4 бали та вище з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) (далі - навчальні предмети), з якого проводяться вступні випробування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актах.

Положення цього Порядку щодо батьків вступника стосуються також інших його законних представників (далі - батьки).4. Зарахування до школи-ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та психологічного обстеження.5. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.6. Директор школи-ліцею зобов'язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.7. Правила прийому до школи-ліцею, види, форми проведення вступних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться вступні випробування, інформація про проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості, порядку подання документів вступниками схвалюються педагогічною радою школи-ліцею і затверджуються директором школи-ліцею.

Правила прийому до школи-ліцею та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді школи-ліцей та на його вебсайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсу.8. Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають особи, які у рік вступу здобули базову середню освіту.

Право на участь у конкурсі для зарахування до 8/9 класу школи-ліцею мають особи, які закінчили у рік вступу 7/8 клас закладу загальної середньої освіти.9. «Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання вступних випробувань, мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій на території України під час російської агресії , які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності.»


10.Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

- діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

- діти, які виховуються одним із батьків;

- діти з багатодітних сімей;

- діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

- переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти, батьки яких проживають у районі проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення);

- діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення) та з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти внутрішньо переміщених осіб із районів бойових дій під час російської агресії проти України;

- обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.