1. Цей порядок розроблений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв ,ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2021 року № 220, відповідно до Статуту Комунального закладу «ліцей з посиленою  військово-фізичною підготовкою повітрних сил»  Вінницької обласної Ради  8 скликання від 27.10.2023  № 6792.  Цей Порядок визначає механізми:

 - зарахування осіб (далі – учні/ліцеїсти) до   Комунального закладу «ліцей з посиленою  військово-фізичною підготовкою повітрних сил»  Вінницької обласної Ради  (далі  ліцей)

 - відрахування учнів/ліцеїстів із ліцею;

 - переведення ліцеїстів.3.  У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 - вільні місця - місця, на які може бути зараховано учня/ліцеїста у межах спроможності школи-ліцею та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України "Про повну загальну середню освіту";

 - вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття спеціалізованої освіти військового спрямування одночасно зі здобуттям базової та/або профільної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі, у формі заліку або тестування на комп'ютері;

 - вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі  ліцею;

 - рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання до  ліцею, що формується відповідно до цього Порядку та правил прийому до  ліцею;

 - спроможність  ліцею - максимальна кількість ліцеїстів, яким   ліцей у межах навчального року може забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти за денною формою навчання;

 - успішне складання вступних випробувань - складання вступником вступних випробувань із результатами 4 бали та вище з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) (далі - навчальні предмети), з якого проводяться вступні випробування.

 Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актах.

 Положення цього Порядку щодо батьків вступника стосуються також інших його законних представників (далі - батьки).4. Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та психологічного обстеження.5. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.6. Начальник ліцею зобов'язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.7. Правила прийому до ліцею, види, форми проведення вступних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться вступні випробування, інформація про проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості, порядку подання документів вступниками схвалюються педагогічною радою ліцею і затверджуються на ліцею.

 Правила прийому до ліцею та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді ліцей та на його веб-сайті  не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсу.8. Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають особи, які у рік вступу здобули базову середню освіту.

Право на участь у конкурсі для зарахування до 8/9 класу ліцею  мають особи, які закінчили у рік вступу 7/8 клас закладу загальної середньої освіти.9. «Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання вступних випробувань, мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій на території України під час російської агресії , які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності.»


10.Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

 - діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

 - діти, які виховуються одним із батьків;

 - діти з багатодітних сімей;

 - діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

 - переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 - діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької  
  областей);

- діти, батьки яких проживають у районі проведення операції Об'єднаних сил (на час її
  проведення);

 - діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення операції Об'єднаних сил (на час її
  проведення) та з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та
  Донецької областей);

- діти внутрішньо переміщених осіб із районів бойових дій під час російської агресії проти
  України;

- обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та
  всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.