Умови прийому та перелік документів

оновлено січень 2022

  • Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають особи, які у рік вступу здобули базову середню освіту.

  • Право на участь у конкурсі для зарахування до 8/9 класу школи-ліцею мають особи, які закінчили у рік вступу 7/8 клас закладу загальної середньої освіти.

  • «Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання вступних випробувань, мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій на території України під час російської агресії , які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності.»


  • Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:

- діти військовослужбовців та учасників бойових дій;

- діти, які виховуються одним із батьків;

- діти з багатодітних сімей;

- діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

- переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти, батьки яких проживають у районі проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення);

- діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення операції Об'єднаних сил (на час її проведення) та з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей);

- діти внутрішньо переміщених осіб із районів бойових дій під час російської агресії проти України;

- обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.
Перелік документів
оновлений
січень 2022


Перелік документів:

- заява батьків (осіб, які їх замінюють);

- особиста заява вступника про бажання навчатися в школі-ліцеї;

- автобіографія (пишеться власноручно);

- характеристика із закладу загальної середньої освіти, завірена директором;

- копія свідоцтва про народження;

- документ про наявний рівень освіти;

- копія табеля про успішність, завірена директором школи;

- довідка про склад сім'ї та реєстрацію;

- 6 фотокарток 3x4 см (без головного убору);Медичні документи- № 086-о медична довідка для вступників ( до неї додається: флюорографія з 15 років ( знімок з описом, загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, RW-крові, загальний аналіз сечі);

- ф № 063 (довідка про щеплення згідно віку, пробами Манту)- 2 копії;

- Ф 086-1/0 (довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов'якового медичного профілактичного огляду на 2022-2023 н.р.;

- довідка від фтизіатра про не перебування дитини на «Д» обліку

- ЕКГ з розшифровкою;

-УЗД серця;

- виписка з історії розвитку дитини (ф.112/о) з печаткою лікаря та печаткою лікувального закладу.


III. Переведення учнів/ліцеїстів

оновлено січень 2022

1. До 9 - 11 класів переводяться всі учні/ліцеїсти відповідно 8 - 10 класів школи-ліцею, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку.

2. Переведення учня/ліцеїста до іншого ліцею впродовж навчального року здійснюється у виняткових випадках за умови наявності вільних місць у ліцеї. Для переведення учня/ліцеїста з одного ліцею до іншого один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) має звернутися до обраного ним ліцею щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Директор школи-ліцею упродовж п'яти робочих днів з дня надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у школі-ліцеї та можливість чи неможливість зарахування до школи-ліцею.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування учня/ліцеїста має бути зазначений кінцевий термін для подання заяви про переведення та особової справи учня/ліцеїста.

3. До школи-ліцею, з якого переводиться учень/ліцеїст, подаються:

- заява одного з батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття - особиста заява учня/ліцеїста) про переведення;

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого ліцею про можливість зарахування до нього відповідного учня/ліцеїста.

4. Упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, директор школи-ліцею зобов'язаний видати наказ про відрахування учня/ліцеїста для переведення до іншого ліцею та видати особову справу учня/ліцеїста.

5. Упродовж п'яти робочих днів з дня отримання від школи-ліцею документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, один із батьків учня/ліцеїста (у разі повноліття – учень/ліцеїст особисто) подає до школи-ліцею, до якого переводиться учень/ліцеїст:

- заяву про зарахування;

- особову справу учня/ліцеїста.

У такому випадку наказ про зарахування учня/ліцеїста до школи-ліцею має бути виданий упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.

6. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора школи- ліцею до іншого закладу освіти переводяться учені/ліцеїсти:

- які за результатами семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) з трьох та більше навчальних предметів (інтегрованих курсів) (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей учасників бойових дій, один з батьків (або обидва) яких загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів);

- які систематично порушували дисципліну або вчинили порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, встановленого в школі-ліцеї (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку школи-ліцею).

7. Переведення учня/ліцеїста до іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016.
IV. Відрахування учнів/ліцеїстів

оновлено січень 20221. Із школи-ліцею за рішенням педагогічної ради школи-ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

1) які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) які переводяться до іншого ліцею або іншого закладу освіти відповідно до розділу III цього Порядку;

3) які вибувають на постійне місце проживання за межі України.

2. Відрахування із підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюється шляхом видання відповідного наказу директора школи-ліцею.

Про відрахування учнів/ліцеїстів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, визначених підпунктами 2,3 пункту 1 цього розділу, школа-ліцей, з якого переводиться (відраховується) учень/ліцеїст, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідний орган опіки і піклування.

3. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора школи-ліцею відраховуються учні/ліцеїсти:

- які за підсумками річного, семестрового оцінювання отримали початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) хоча б з одного навчального предмета (інтегрованого курсу);

- які не пройшли щорічний медичний огляд;

- чоловічої статі, які досягли 14-річного віку і не надали необхідні документи для приписки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

4. Питання щодо відрахування учня/ліцеїста розглядаються педагогічною радою школи-ліцею у присутності хоча б одного з його батьків. Про можливе відрахування батьки учня/ліцеїста та органи управління у сфері освіти за місцем проживання учня/ліцеїста повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.

У разі неприбуття батьків учня/ліцеїста на засідання педагогічної ради питання відрахування учня/ліцеїста розглядається у присутності представника органу опіки і піклування за місцезнаходженням школи-ліцею. Рішення педагогічної ради повідомляється батькам учня/ліцеїста письмово протягом трьох днів після засідання.

5. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою відповідних органів опіки та піклування.

6. Відраховані учні/ліцеїсти продовжують навчання в закладах загальної середньої освіти. Директор школи-ліцею у триденний строк надсилає копію наказу про відрахування ліцеїста відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків учня/ліцеїста.Прийом документів проводиться:

дані оновлюються

Вступні екзамени будуть проводитися

дані оновлюються