Вступні випробування
Оновлено  Квітень 2024

3 Липня 2024 року для учнів, які закінчили 7,8 клас;

4 Липня 2024 року для учнів, які закінчили 9 клас.

1)Українська мова

2) Іноземна мова

3)Математика

                                                   

     Вступні випробування в ліцеї проводяться з:
(витяг з положення)

14. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.

15. Роботи учасників конкурсу, а також результати вступних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ліцеї відповідно до законодавства.

16. Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

17. Вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.

18. Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників відбуватимуться, в один день, у випадку якщо випробування будуть відбуватися в різні дні не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для вступних випробувань.

19. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості оголошуються в той самий день, письмового випробування, тестування на комп'ютері - не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

20. Приймальна комісія інформує вступників про результати вступних випробувань шляхом оприлюднення списків учасників конкурсу із зазначенням балів, отриманих під час вступного випробування, на інформаційному стенді ліцею та/або на його вебсайті або іншими способами (повідомленням на електронну пошту, у телефонному режимі).

21. Вступникам, які не прибули на вступні випробування через поважну причину, і надали документ, який підтверджує такі обставини, на підставі такого документа надається право складати вступні випробування у термін, визначений головою приймальної комісії, але не пізніше 10 серпня поточного року.

Вступники, які в призначений час не прибули на одне із вступних випробувань без поважних причин, до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть.

22. Учасники конкурсу, які за результатами медичного огляду або психологічного обстеження визнані не придатними до навчання у ліцеї або отримали на вступному випробуванні з одного з предметів початковий рівень результатів (1, 2, 3 бали), до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть, повторне складання ними вступного випробування в поточному році не дозволяється.

23. За результатами конкурсу формується список вступників, які брали участь у конкурсі, відповідно до їхнього рейтингу. Вступники, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з рейтингом.

24. Із числа вступників, не зарахованих до ліцею за результатами конкурсу, формується відповідно до їхнього рейтингу резерв вступників до ліцею в кількості 20 відсотків чисельності набору. Зазначені особи мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних для навчання місць.

25. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять упродовж десяти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з ліцею наказом начальника ліцею. Наказ начальника ліцею надсилається батькам вступника, відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків вступника протягом трьох робочих днів після видання наказу.

     На звільнені місця за рішенням педагогічної ради проводиться додаткове зарахування з числа резерву.

26. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії батьки вступника (один з батьків) (у разі повноліття - вступник особисто) можуть звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, протягом двох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, зобов'язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових вступних випробувань вступника під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

27. Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3) визнати результати конкурсу недійсними.

28. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, анулювання результатів вступних випробувань орган, у сфері управління якого перебуває ліцей, зобов'язаний організувати для вступника, який подав апеляцію, вступні випробування повторно.

29. Вступник має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними ліцеями. Якщо вступник є претендентом на зарахування для навчання у декількох ліцеях, він зараховується до того з них, до якого надав оригінал документа про освіту та інші, визначені правилами прийому до ліцею документи, впродовж п'яти робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу у відповідному ліцеї.

30. Вступники на період проведення вступних випробувань місцем проживання та харчуванням не забезпечуються.