ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Заступнику директора -

начальнуку управління освіти і науки

Департаменту гуманітарної політики

Вінницької обласної державної адміністраці

В. Буняку

Прізвище, ім′я, по батькові особи, що

просить про клопотання

__________________________________

Проживаю за адресом :

__________________________________

(номер мобільного телефону заявника)

Заява

Прошу Вас клопотати щодо навчання мого

сина,/ дочки__________________________________, у

Тульчинській загальносвітній школі І-ІІІ ступенів-ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради , у зв′язку з тим, що

1). У нашій області немає навчального закладу військово-спортивного спрямування;

2). У військовий ліцей, який знаходиться у нашій області не приймають на навчання після 7 класу;

3). Мій старший син навчається (навчався) у даному ліцеї;

4). У зв′язку з переїздом;

5). У зв′язку з тим, що син бажає навчатися у центральній Україні ;

6). (Інші причини)

при умові успішного складання вступних іспитів.

Дата ________________ Підпис_________________

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зразок заявиВ.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

Фадєєвій Л.А.

Батька

-------------------------------------------------------

Матері

------------------------------------------------------

які мешкають за адресою:

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

моб. тел. матері___________________

моб. тел. батька___________________

З А Я В А

Прошу допустити мою дитину _____________________________________________

(П.І. дитини)

до участі у конкурсних випробовуваннях до школи - ліцею до _____класу.

З Правилами конкурсного прийому до ліцею та процедурою проведення конкурсних випробувань ознайомлений.

___________ ______________

(дата) (підпис)


В.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

Фадєєвій Л.А.

Батька

-------------------------------------------------------

Матері

------------------------------------------------------

які мешкають за адресою:моб. тел. матері___________________

моб. тел. батька___________________

З А Я В А

Прошу зарахувати за результатами конкурсного прийому мого (мою) сина (доньку)_________________________

до _____ класу Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП.

Зі Статутом та умовами навчання у школі-ліцеї ознайомлений (на). Зобов’язуюсь створити належні умови для навчання (відповідно Закону України "Про Освіту"), забезпечити дитину канцелярськими приладдями, зошитами, необхідними навчальними посібниками, шкільною формою та спотривною формою з емблемою ліцею, взуттям,

Мені повідомлено про те, що у випадку неодноразових порушень Статуту та внутрішнього розпорядку ліцею, при отриманні оцінок початкового рівня за рішенням педради моя дитина буде відрахована з ліцею згідно Статуту школи - ліцею, затвердженого Вінницькою обласною радою.

___________ ______________

(дата) (підпис)

Зразок заяви (вступника)В.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

Фадєєвій Л.А.


-------------------------------------------------------


проживаю за адресою:

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

моб. тел. ___________________


З А Я В А

Прошу допустити мене _____________________________________________________________

(П.І.П)

до участі у конкурсних випробовуваннях до школи - ліцею до _____класу.

З Правилами конкурсного прийому до ліцею та процедурою проведення конкурсних випробувань ознайомлений.

___________ ______________

(дата) (підпис)