ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

                                                                      ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                     

                                                                               Заступнику директора - 

начальнуку управління освіти і науки

Департаменту гуманітарної політики

 Вінницької обласної державної адміністраці

В. Буняку

 

                                                                                 Прізвище, ім′я, по батькові особи, що

                                                                                  просить про клопотання

                                                                                __________________________________

                                                                                 Проживаю за адресом :

                                                                                __________________________________

                                                                                   

                                                                                (номер мобільного телефону заявника)

 

 

                                                        Заява

 

     Прошу Вас клопотати щодо навчання мого

сина,/ дочки__________________________________, у

Тульчинській загальносвітній школі І-ІІІ ступенів-ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради , у зв′язку з тим, що

 1). У нашій області немає навчального закладу військово-спортивного спрямування;

 2). У військовий ліцей, який знаходиться у нашій області не приймають на навчання після 7 класу;

  3). Мій старший син навчається (навчався) у даному ліцеї;

  4). У зв′язку з переїздом;

  5). У зв′язку з тим, що син бажає навчатися у центральній Україні ;

  6). (Інші причини)

  при умові успішного складання вступних іспитів.

 

 

 

Дата ________________                                                           Підпис_________________

 

 

 

  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Зразок заяви В.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

 Фадєєвій Л.А. 

 

Батька

                                                         -------------------------------------------------------

 

Матері

                                                          ------------------------------------------------------

 

                            які мешкають за адресою:

                                                       --------------------------------------------------------

                                                        --------------------------------------------------------

моб. тел. матері___________________

моб. тел. батька___________________

 

 

 

З А Я В А

 

 

 

Прошу допустити мою дитину _____________________________________________

                                                      (П.І. дитини)

до  участі  у  конкурсних  випробовуваннях  до   школи - ліцею    до _____класу.

З Правилами конкурсного прийому до ліцею та процедурою проведення конкурсних випробувань ознайомлений.

 

 

              ___________                                                       ______________

                      (дата)                                                            (підпис)

 

 


  В.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

 Фадєєвій Л.А. 

 

Батька

                                                         -------------------------------------------------------

 

Матері

                                                         ------------------------------------------------------

 

                         які мешкають за адресою:моб. тел. матері___________________

моб. тел. батька___________________

 

З А Я В А

 

 Прошу зарахувати за результатами конкурсного прийому     мого (мою) сина (доньку)_________________________                                                    

 до _____ класу       Тульчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП. 

Зі Статутом та умовами навчання у школі-ліцеї ознайомлений (на). Зобов’язуюсь створити належні умови для навчання (відповідно Закону України "Про Освіту"), забезпечити дитину канцелярськими  приладдями, зошитами, необхідними навчальними посібниками, шкільною формою та спотривною формою   з емблемою ліцею, взуттям,

   Мені повідомлено про те, що у випадку неодноразових порушень Статуту та внутрішнього розпорядку ліцею, при отриманні оцінок початкового рівня за рішенням педради моя дитина буде відрахована з ліцею згідно Статуту школи - ліцею, затвердженого Вінницькою обласною радою.

 

 

               ___________                                                      ______________

             (дата)                                                            (підпис)

Зразок заяви (вступника) В.о. директора Тульчинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів - ліцею з ПВФП

 Фадєєвій Л.А. 

 


                                                                           -------------------------------------------------------

 


 

                            проживаю за адресою:

                                                       --------------------------------------------------------

                                                        --------------------------------------------------------

моб. тел. ___________________


 

 

З А Я В А

 

 

 

Прошу допустити мене _____________________________________________________________

                           (П.І.П)

до  участі  у  конкурсних  випробовуваннях  до   школи - ліцею    до _____класу.

З Правилами конкурсного прийому до ліцею та процедурою проведення конкурсних випробувань ознайомлений.

 

 

              ___________                                                       ______________

                      (дата)                                                            (підпис)