УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Учнівське самоврядування – добровільне об'єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

2. Основні завдання учнівського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей;

- створення ініціативних груп з впровадження тієї чи іншої творчої справи;

- прагнення до узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими.

3. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну – з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільним: перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив школи здійснює консультативне педагогічне самоврядування обох рівнів.

Структура самоврядування